Επιστροφή

Τοπίο (από την Κέρκυρα)

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1917
  • Υλικό: Λάδι σε καμβά
  • Διαστάσεις: 55,5 x 65 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.9986
  • Αξιοθέατα