Επιστροφή

Βρετάνη

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1924
  • Υλικό: Λάδι σε φανέλα
  • Διαστάσεις: 49 x 61 εκ.
  • Αρ. Έργου: Κ.461