Επιστροφή

Θαλασσινό τοπίο

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1920 - 1926
  • Υλικό: Λάδι σε χαρτόνι
  • Διαστάσεις: 50,5 x 60,5 εκ
  • Αρ. Έργου: Π.2962