Επιστροφή

Στέγες και αετοί

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1948
  • Υλικό: Λάδι σε χαρτόνι
  • Διαστάσεις: 24 x 27 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.5830