Επιστροφή

Αλληγορική σκηνή

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1945 - 1955
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 47,5 x 52 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.6665