Επιστροφή

Κυδώνια

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1880-1885
  • Υλικό: Λάδι σε ξύλο
  • Διαστάσεις: 31,5 x 41 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.6714