Επιστροφή

Κεφάλι κόρης

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1875-1880
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 22,5 x 17 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.5790