Επιστροφή

Μετά το μνημόσυνο

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1882-1883
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 92 x 71 εκ.
  • Αρ. Έργου: Κ.121