Επιστροφή

Εσώτερος χώρος

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1957
  • Υλικό: Μπρούντζος
  • Διαστάσεις: Διάμετρος 20 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.4084