Επιστροφή

Προσωπογραφία κυρίας με διάδημα

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1800
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 86 x 70 εκ.
  • Αρ. Έργου: Κ.819