Επιστροφή

Καρέκλα

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1945
  • Υλικό: Λάδι σε ύφασμα
  • Διαστάσεις: 103,9 x 77,8 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.3408