Επιστροφή

Ναυτικός που καπνίζει

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1894-1895
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 40 x 34 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.489