Επιστροφή

Σπουδή για τον πίνακα "Κάλαντα"

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Υλικό: Λάδι σε χαρτόνι
  • Διαστάσεις: 17,3 x 22,5 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.4241