Επιστροφή

Μορφή ΙΙ

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1959
  • Υλικό: Μπρούντζος
  • Διαστάσεις: 184 x 30 x 30 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.9268