Επιστροφή

Εσωτερικό σπιτιού

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1879
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 59 x 49 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.2152