Επιστροφή

Κυρία στην εξοχή

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1893
  • Υλικό: Λάδι σε ξύλο
  • Διαστάσεις: 16 x 21,5 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.1821