Επιστροφή

Αυτοπροσωπογραφία

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1867
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 53,5 x 43,5 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.1851