Επιστροφή

Κερκυραία κόρη

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1873-1878
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 62 x 50 εκ.
  • Αρ. Έργου: Κ.275
  • Αξιοθέατα