Επιστροφή

Τοπίο (από την Κέρκυρα)

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1912-1917
  • Υλικό: Λάδι σε καμβά
  • Διαστάσεις: 60 x 72 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.1861
  • Αξιοθέατα