Επιστροφή

Τοπίο (Μυστράς;)

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1917 - 1920
  • Υλικό: Λάδι και μολύβι σε καμβά
  • Διαστάσεις: 22,3 x 34,9 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.6497