Επιστροφή

Κέρκυρα. Αχηλεύς θνήσκων

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1923
  • Υλικό: Φωτογραφία/ χαρτί
  • Διαστάσεις: 9,2 x 8,8 εκ.
  • Αρ. Έργου: Φ/ΧΡ.ΑΛΜΠ.2.96
  • Αξιοθέατα