Επιστροφή

Ανάκτορα Mon Repos

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1947 - 1958
  • Υλικό: Φωτογραφία/ χαρτί
  • Διαστάσεις: 6,4 x 8,7 εκ.
  • Αρ. Έργου: Φ/ΧΡ.ΑΛΜΠ.18.244
  • Αξιοθέατα