Επιστροφή

Στον Αγγλικό Κήπο του Μονάχου

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1915
  • Υλικό: Λάδι σε ξύλο
  • Διαστάσεις: 30,8 x 23,9 εκ
  • Αρ. Έργου: Π.469