Επιστροφή

Στον Κήπο των Ανακτόρων (Μελέτη ενός μπουκέτου χρωμάτων)

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Υλικό: Λάδι σε ξύλο (από κουτί πούρων)
  • Διαστάσεις: 17 x 13 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.3669