Επιστροφή

Ανάκτορα

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1947 - 1957
  • Υλικό: Φωτογραφία/ χαρτί
  • Διαστάσεις: 9,3 x 8,8 εκ.
  • Αρ. Έργου: Φ/ΧΡ.ΑΛΜΠ.18.57
  • Αξιοθέατα