Επιστροφή

Τα ζώα και το ψάρι

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1933
  • Υλικό: Μπρούντζος
  • Διαστάσεις: 20 x 44 x 27 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.12455