Επιστροφή

Κεφάλι νέου

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1941
  • Υλικό: Λάδι σε ξύλο
  • Διαστάσεις: 35,5 x 24,5 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.6179