Επιστροφή

Χωρίς τίτλο

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: π. 1950
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε ξύλο
  • Διαστάσεις: 16 x 16 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.9129