Επιστροφή

Βοσκοπούλα φυλάει πρόβατα

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1897
  • Υλικό: Υδατογραφία
  • Διαστάσεις: 95 x 63 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.5147
  • Αξιοθέατα