Επιστροφή

Σύνθεση για ένα δραματικό θέμα

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1956
  • Υλικό: Μπρούντζος
  • Διαστάσεις: 103 x 30 x 16 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.3692