Επιστροφή

Αυτοπροσωπογραφία

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1952
  • Υλικό: Λάδι σε μουσαμά
  • Διαστάσεις: 35,2 x 29,6 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.2649