Επιστροφή

Από την Κέρκυρα

WorkOfArt RelatedInfo WorkOfArt RelatedInfo

ECard ECard

  • Χρονολογία: 1964
  • Υλικό: Υδατογραφία
  • Διαστάσεις: 55 x 70 εκ.
  • Αρ. Έργου: Π.3193
  • Αξιοθέατα